Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chu kì 3 có bao nhiêu nguyên tố hoá học?  

Chu kì 3 có bao nhiêu nguyên tố hoá học?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chu kì 3 có bao nhiêu nguyên tố hoá học?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn