Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chữ Quốc ngữ ra đời thông qua hoạt động của

Chữ Quốc ngữ ra đời thông qua hoạt động của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chữ Quốc ngữ ra đời thông qua hoạt động của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cho đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng. Một số giáo sĩ phương Tây học Tiếng Việt để truyền đạo Thiên ChúaHọ dùng chữ cái Latinh để ghi âm Tiếng Việt => Chữ quốc ngữ đã ra đời như vậy.

Chọn: B

Ý kiến của bạn