Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ chế gây độc của tetracilin với vi khuẩn là

Cơ chế gây độc của tetracilin với vi khuẩn là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ chế gây độc của tetracilin với vi khuẩn là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ chế gây độc của tetracilin với vi khuẩn là ức chê hoạt động của riboxom dịch mã

Tetracilin gắn trên tiểu phần 30s (tiểu phần nhỏ) của ribosom vi khuẩn, ngăn cản tARN chuyển acid amin vào vị trí A trên phức hợp mARN - riboxom để tạo chuỗi polypeptidĐáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn