Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ

Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ quan tương đồng phản ánh hướng tiến hóa phân ly và phản ánh nguồn gốc chung.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn