Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ thể nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

Cơ thể nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ thể nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ thể AABBDdee dị hợp 1 cặp gen

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn