Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của phân bố đồng đều là:

Đặc điểm của phân bố đồng đều là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của phân bố đồng đều là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phân bố đồng đều có đặc điểm là thường gặp khi điều kiện sống  phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn