Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nổi bật ở đại Trung sinh là:

Đặc điểm nổi bật ở đại Trung sinh là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật ở đại Trung sinh là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ở đại Trung sinh có 3 kỉ, Triat , Jura và Kreta. Các kỉ này, khí hậu khô, cây hạt trần và bò sát ngự trị

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn