Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc phân hóa ở độ cao:

Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc phân hóa ở độ cao:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc phân hóa ở độ cao:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn