Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đạo hàm của hàm số y = ln ( 5 - 3x^2 ) là:

Đạo hàm của hàm số y = ln ( 5 - 3x^2 ) là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đạo hàm của hàm số (y = ln left( {5 - 3{x^2}} right)) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(left[ {ln left( {5 - 3{x^2}} right)} right]' = dfrac{{ - 6x}}{{5 - 3{x^2}}} = dfrac{{6x}}{{3{x^2} - 5}}).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn