Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 60

Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 60

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 60 của thế kỉ XX?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các đáp án A, B, D: là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 60 của thế kỉ XX.

- Đáp án C: Nhật Bản là nước bại trận và chịu thiệt hại nặng nền sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn: C

Ý kiến của bạn