Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?  

Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mùa xuân năm 1771, ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lên vùng Tây Sơn thượng đạo (An Khê - Gia Lai) lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa.

Chọn: C

Ý kiến của bạn