Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu là nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?  

Đâu là nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X là nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ.

Chọn: C

Ý kiến của bạn