Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình:

Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dầu (ở dạng lỏng) là este của glixerol với các gốc axit béo chưa no

Mỡ (ở trạng thái rắn) là là este của glixerol với các gốc axit béo no

=> để chuyển dầu thành mỡ rắn thì ta cho phản ứng với H2(xt Ni) để chuyển gốc axit không no thành gốc axit no

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn