Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để đủ tiền mua nhà anh An vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 085%/ t

Để đủ tiền mua nhà anh An vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 085%/ t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đủ tiền mua nhà, anh An vay ngân hàng 500 triệu đồng theo phương thức trả góp với lãi suất 0,85%/ tháng. Nếu sau mỗi tháng, kể từ thời điểm vay, anh An trả nợ cho ngân hàng số tiền cố định là 10 triệu đồng bao gồm cả tiền lãi vay và tiền gốc. Biết rằng phương thức trả lãi và gốc không thay đổi trong suốt quá trình anh An trả nợ. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì anh trả hết nợ ngân hàng? (Tháng cuối có thể trả dưới 10 triệu đồng).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sử dụng công thức vay trả góp: (a = dfrac{{M.r{{left( {1 + r} right)}^n}}}{{{{left( {1 + r} right)}^n} - 1}}) ta có:

(begin{array}{l}10 = dfrac{{500.0,85% {{left( {1 + 0,85% } right)}^n}}}{{{{left( {1 + 0,85% } right)}^n} - 1}} Leftrightarrow 10left[ {{{left( {dfrac{{2017}}{{2000}}} right)}^n} - 1} right] = dfrac{{17}}{4}.{left( {dfrac{{2017}}{{2000}}} right)^n} Leftrightarrow dfrac{{23}}{4}.{left( {dfrac{{2017}}{{2000}}} right)^n} = 10 Leftrightarrow {left( {dfrac{{2017}}{{2000}}} right)^n} = dfrac{{40}}{{23}} Leftrightarrow n approx 65,38end{array})

Vậy sau 66 tháng anh ta mới trả hết nợ ngân hàng.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn