Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đề Thám đã có chủ trương gì để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng?

Đề Thám đã có chủ trương gì để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đề Thám đã có chủ trương gì để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong bối cảnh so sánh tương quan lực lượng quá chênh lệch, để có thêm thời gian chuẩn bị và củng cố lực lượng, Đề Thám đã 2 lần chủ động xin giảng hòa với thực dân Pháp vào tháng 10-1894 và tháng 12-1897

Chọn: C

Ý kiến của bạn