Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển và

Địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển và bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô là đặc điểm địa hình của vùng nào sau đây ở nước ta?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn