Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp t

Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX: các phát minh bắt nguồn từ thực tiễn của sống, từ kinh nghiệm thực tiễn để sáng tạo ra.

Cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay: các phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất của cách mạng Khoa học – kĩ thuật lần hai.

Chọn: A

Ý kiến của bạn