Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn