Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều kiện để biểu thức P = tan ( alpha  + dpi 3 ) + cot ( alpha  - dpi 6 ) xác định là

Điều kiện để biểu thức P = tan ( alpha  + dpi 3 ) + cot ( alpha  - dpi 6 ) xác định là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện để biểu thức (P = tan left( {alpha + dfrac{pi }{3}} right) + cot left( {alpha - dfrac{pi }{6}} right)) xác định là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biểu thức xác định khi (left{ begin{array}{l}alpha  + dfrac{pi }{3} ne dfrac{pi }{2} + kpi alpha  - dfrac{pi }{6} ne kpi end{array} right. Leftrightarrow alpha  ne dfrac{pi }{6} + kpi ;;left( {k in mathbb{Z}} right).)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn