Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định m để phương trình mx<sup>2</sup> – 2(m+1)x + m  + 5 = 0

Định m để phương trình mx<sup>2</sup> – 2(m+1)x + m  + 5 = 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m để phương trình mx2 – 2(m+1)x + m  + 5 = 0 có 2 nghiệm thỏa mãn : x1 < 0 < x2 < 2


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có :  x1 < 0 < x2 < 2 af(0) 0

Ta có :

* af(0) = m(m + 5) -5 < m < 0

* af(2) = m.[4m – 4m – 4  + m + 5] > 0 m(m+1) > 0 m -1

Vậy x1 < 0 < x2 < 2 -5 < m < -1

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn