Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định m để phương trình sau vô nghiệm : (m – 1)x<sup>4</sup>

Định m để phương trình sau vô nghiệm : (m – 1)x<sup>4</sup>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Định m để phương trình sau vô nghiệm :

(m – 1)x4 + 2(m – 3)x2 + m + 3 = 0  (1)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt t = x2 ≥ 0

(1) (m – 1)t2 + 2(m – 3)t + m + 3 = 0  (2)

(1) vô nghiệm  (2) vô nghiệm t  ≥ 0

m 3

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn