Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? Chọn một khẳng định ĐÚNG. <p style="text-align: center;"> <

Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? Chọn một khẳng định ĐÚNG. <p style=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? Chọn một khẳng định ĐÚNG.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ hình vẽ ta thấy (mathop {lim }limits_{x to  - infty } ,fleft( x right) =  - infty ;,mathop {lim }limits_{x to  + infty } ,fleft( x right) =  + infty ) nên loại A và B

Đồ thị hàm số đi qua  điểm có tọa độ (left( {2; - 3} right)) nên ta thay (x = 2;y =  - 3) vào hai hàm số còn lại thấy chỉ có D thỏa mãn.

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn