Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số (y = 2x + 1 x + 1) cắt các trục

Đồ thị hàm số (y = 2x + 1 x + 1) cắt các trục

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số (y = {{2x + 1} over {x + 1}}) cắt các trục tọa độ tại 2 điểm A, B. Tính độ dài đoạn AB?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Với y = 0 suy ra (x = {{ - 1} over 2} Rightarrow A({{ - 1} over 2};0))

Với x = 0 suy ra y = 1 nên B(0; 1)

( Rightarrow AB = sqrt {{{left( {{1 over 2}} right)}^2} + 1}  = {{sqrt 5 } over 2})

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn