Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đồ thị sau đây là của hàm số nào? <

Đồ thị sau đây là của hàm số nào? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có TCN (y = 1) và TCĐ (x = 2).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn