Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa:

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đối với tiến hoá, thường biến có ý nghĩa đối với sự thích nghi của sinh vật.

A-    Vai trò của đột biến

B-    Vai trò của biến dị tổ hợp

C-    Tác dụng của CLTN

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn