Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ? <

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy (mathop {lim }limits_{x to  + infty } y =  - infty  Rightarrow ) Loại đáp án B.

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ (1) và ( - 1) nên chọn đáp án A vì :

Phương trình hoành độ giao điểm ( - {x^4} - 2{x^2} + 3 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{x^2} = 1{x^2} =  - 3,,left( {vo,,nghiem} right)end{array} right. Leftrightarrow x =  pm 1).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn