Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? <

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số (y = left| {ln x} right|) và (y = {e^x}) luôn nằm phía trên trục (Ox), hàm số (y =  - {e^x}) luôn nằm phía dưới trục (Ox), do đó loại các đáp án B, C, D.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn