Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? <

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đồ thị hàm số ta có (mathop {lim }limits_{x to  pm infty } ,fleft( x right) =  - infty  Rightarrow a < 0)  nên ta loại A và D.

Lại có điểm (left( {1;2} right)) thuộc đồ thị hàm số nên thay (x = 1;y = 2) vào hai hàm số ở đáp án B và C ta thấy chỉ có C thỏa mãn.

Chọn  C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn