Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = dx - 32x + 1  là

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = dx - 32x + 1  là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = dfrac{{x - 3}}{{2x + 1}}) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồ  thị hàm số (y = dfrac{{x - 3}}{{2x + 1}}) nhận đường thẳng (y = dfrac{1}{2}) làm tiệm cận ngang.

Chọn: D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn