Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giả sử một hệ sinh thái trên cạn xét một chuỗi thức ăn có bốn mắt xích trong đó năng lượng tích luỹ

Giả sử một hệ sinh thái trên cạn xét một chuỗi thức ăn có bốn mắt xích trong đó năng lượng tích luỹ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử một hệ sinh thái trên cạn, xét một chuỗi thức ăn có bốn mắt xích, trong đó năng lượng tích luỹ ở sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 lần lượt là 2,2.109Kcal; 1,8.108Kcal, 1,7.107kcal, 1,9.106kcal. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

I. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 trong chuỗi thức ăn này xấp xỉ 8,2%

II. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 1 nhỏ hơn hiệu suốt sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2

III. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 lớn hơn hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3.

IV. Hiệu suất sinh thái giữa các bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3 là lớn nhất


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương pháp:

Công thức tính hiệu suất sinh thái (H = frac{{{E_n}}}{{{E_{n - 1}}}} times 100% ); En; En-1 là năng lượng tích luỹ ở bậc n và n-1

Cách giải

Hiệu suất sinh thái:

Giữa Cấp 2 – Cấp 1: 8,2%

Giữa Cấp 3 – Cấp 2: 9,44%

Giữa Cấp 4 – Cấp 3: 11,2%

Xét các phát biểu:

I sai

II đúng

III sai

IV đúng

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn