Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA

giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA:hAa:raa (với d+h+r =1). Gọi p,q lần lượt là tần số của alen A, a ( p,q≥0; p+q=1). Ta có:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

quần thể có thành phần kiểu gen là   dAA:hAa:raa thì ta có thể tính tần số alen theo công thức

p= d+ h/2 và q= r+h/2

đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn