Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 + x + d4x trên đoạn [ - 3; - 1 ] bằng

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 + x + d4x trên đoạn [ - 3; - 1 ] bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 1 + x + dfrac{4}{x}) trên đoạn (left[ { - 3; - 1} right]) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số đã xác định và liên tục trên (left[ { - 3; - 1} right].)

Ta có: (y' = 1 - dfrac{4}{{{x^2}}} Rightarrow y' = 0 Leftrightarrow {x^2} = 4 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  - 2 in left[ { - 3; - 1} right]x = 2 notin left[ { - 3; - 1} right]end{array} right.)

Lại có (yleft( { - 3} right) =  - dfrac{{10}}{3};yleft( { - 1} right) =  - 4;yleft( { - 2} right) =  - 3 Rightarrow mathop {min }limits_{left[ { - 3; - 1} right]} y =  - 4)

Chọn  C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn