Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình : Tính các cạnh

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình : Tính các cạnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :

Tính các cạnh của một tam giác vuông biết chu vi của nó là 12cm và tổng bình phương độ dài các cạnh bằng 50.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài 2 cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông ( 0 < x, y < z, x, y, z tính bằng cm).

Lập được hệ

Giải hệ phương trình tìm được x = 3, y = 4, z = 5 ( hoặc x = 4, y = 3, z = 5) và kết luận.

 Độ dài 2 cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông lần lượt là 4; 3; 5 (cm).

Ý kiến của bạn