Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ  

Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn