Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 làm đường tiệm cận?

Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 làm đường tiệm cận?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng (x = 2) làm đường tiệm cận?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta thấy (x = 2) là phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Đáp án A: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là (x =  - 1) (loại).

Đáp án B: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là (x = 2) (nhận).

Đáp án C: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là (x =  - 1) (loại).

Đáp án D: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là (x =  - 2) (loại).

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn