Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số y = d2x - 1x + 1. Khẳng định nào sau đây đúng.

Hàm số y = d2x - 1x + 1. Khẳng định nào sau đây đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = dfrac{{2x - 1}}{{x + 1}}). Khẳng định nào sau đây đúng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TXĐ : (D = Rbackslash left{ 1 right}).

Ta có (y = dfrac{{2.1 - 1.1}}{{{{left( {x + 1} right)}^2}}} = dfrac{1}{{{{left( {x + 1} right)}^2}}} > 0,,forall x in D Rightarrow ) Hàm số đã cho đồng biến trên (left( { - infty ; - 1} right)) và (left( { - 1; + infty } right)).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn