Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số y =  - x^3 - 3x^2 + 9x + 20 đồng biến trên các khoảng.

Hàm số y =  - x^3 - 3x^2 + 9x + 20 đồng biến trên các khoảng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = - {x^3} - 3{x^2} + 9x + 20) đồng biến trên các khoảng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TXĐ: (D = R). Ta có (y' =  - 3{x^2} - 6x + 9 > 0 Leftrightarrow  - 3 < x < 1 Rightarrow ) Hàm số đồng biến trên (left( { - 3;1} right)).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn