Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy nêu phương pháp mạ vàng cho một chiếc vỏ đồng hồ bằng k

Hãy nêu phương pháp mạ vàng cho một chiếc vỏ đồng hồ bằng k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy nêu phương pháp mạ vàng cho một chiếc vỏ đồng hồ bằng kim loại . Phải chọn dung dịch nào? Điện cực dương là chất gì? Điện cực âm là vật gì?   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Muốn mạ vàng cho một chiếc vỏ đồng hồ bằng kim loại, ta dùng dung dịch muối vàng, điện cực dương bằng vàng và điện cực âm là chiếc vỏ đồng hồ.

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn