Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình nhất của nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình nhất của nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình nhất của nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiến thức bài 8, lớp 12, hệ sinh thái rừng ngập mặn của Việt Nam diện tích trên 400 nghìn ha, đứng thứ 2 thế giới trong đó Nam Bộ chiếm 300 nghìn ha

=> chọn C

Ý kiến của bạn