Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng khống chế sinh học

Hiện tượng khống chế sinh học

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng khống chế sinh học


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một quần xã bị số lượng cá thể của quần xã khác kìm hãm

Hiện tượng này nhằm đảm bảo cho sự cân bằng sinh thái trong quần xã

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn