Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điệ

Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện ?        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tác dụng nhiệt .

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn