Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hội nghị Ianta được triệu tập vào khoảng thời gian nào?

Hội nghị Ianta được triệu tập vào khoảng thời gian nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hội nghị Ianta được triệu tập vào khoảng thời gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, ba nguyên thủ của các cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh đã có cuộc gặp gỡ tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4-11/2/1945 (Hội nghị Ianta).

Chọn: C

Ý kiến của bạn