Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X gồm CH<sub>4</sub>,C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>,C<su

Hỗn hợp X gồm CH<sub>4</sub>,C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>,C<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm CH4,C2H4,C3H6,C4H6 trong đó CH4 và C4H6 có cùng số mol . Đốt cháy m gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch giảm 7,6g. Giá trị của  m là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì CH4 và C4H6 có cùng số mol => qui về C2H4 và C3H6

Khi đốt cháy thì nCO2 = nH2O

, mdd giảm = mCaCO3 – (mCO2 + mH2O)

=> nCO2 = nH2O = nCaCO3 = 0,2 mol

=> m = mC(CO2) + mH(H2O) = 2,8g

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn