Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn