Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hợp chất nào sau đây magan (Mn) có số oxi hoá cao nhất:    

Hợp chất nào sau đây magan (Mn) có số oxi hoá cao nhất:    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất nào sau đây magan (Mn) có số oxi hoá cao nhất:

       


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào quy tắc xác định số oxi hóa ta xác định được số oxi hóa của Mn trong các hợp chất:

A. Mn có số oxi hóa là +2

B. Mn có số oxi hóa là +4

C. Mn có số oxi hóa là +6

D. Mn có số oxi hóa là +7

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn