Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kế hoạch đánh bại quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?

Kế hoạch đánh bại quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kế hoạch đánh bại quân Nam Hán của Ngô Quyền có điểm gì nổi bật?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điểm đặc biệt trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền là dùng kế đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, cho quân mai phục ở hai bên bờ sông. Khi thủy triều lên, ông cho một toán quân ra khiêu chiến, giả vờ thua, nhử quân Hán vào bên trong bãi cọc. Vừa lúc nước triều rút, cọc nhô lên, quân ta đổ ra đánh. Nhờ kế hoạch đúng đắn này nên chủ tướng giặc bị tiêu diệt, quân ta giành thắng lợi.

Chọn: B

Ý kiến của bạn