Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quá trình tiến hóa hóa học gồm có :

Chất vô cơ →Chất hữu cơ đơn giản →Đại phân tử hữu cơ

Khi hình thành màng lipit bao lấy các hệ đại phân tử →Hình thành tế bào sơ khai

Kết quả cuối cùng của tiến hóa hóa học là hình thành các đại phân tử hữu cơ

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn