Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi các gen phân ly độc lập, thì phép lai P: AaBbccDdee x Aa

Khi các gen phân ly độc lập, thì phép lai P: AaBbccDdee x Aa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi các gen phân ly độc lập, thì phép lai P: AaBbccDdee x AabbccDdEe sinh ra F1 có kiểu gen aabbccddee chiếm tỷ lệ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P: AaBbccDdee x AabbccDdEe tạo ra tỷ lệ kiểu gen aabbccddee = 1/4 *1/2*1*1/4*1/2 = 1/64Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn