Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va

Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi Đệ tam quốc tế (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va vào tháng 2-1919. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang ở đâu:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn