Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách văn hóa, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam nh

Chính sách văn hóa, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách văn hóa, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn